For å avkrefte dette med en gang. Vaksiner som brukes i Norge inneholder ikke kvikksølv. Kvikksølv er forbudt i alle legemidler i Norge. Kvikksølvforbindelsen tiomersal er heller ikke normalt brukt i norske vaksiner. Tiomersal brukes som konserveringsmiddel og har i senere tid kun vært benyttet i Pandemrix vaksinen mot svineinfluensa i 2009.

Skrevet av Ranveig Braathen

Kvikksølvforbindelsen tiomersal har bakteriehemmende effekt

Flerdosebeholder med pandemrix.

Hva er egentlig forskjellen på vanlig kvikksølv og kvikksølvforbindelsen tiomersal. Først litt om tiomersal og hva det brukes til. Tiomersal er en kvikksølvforbindelse som brukes som konserveringsmiddel fordi det hemmer bakterievekst. Derfor har den vært benyttet i flerdosebeholdere av vaksiner, slik som ved Pandemrix. Svineinfluensavaksinen ble distribuert i 10-dose beholdere og dermed måtte sprøytespissen stikkes ned i beholderen flere ganger. Injeksjoner av vaksiner som er forurenset med bakterier kan gi alvorlige komplikasjoner som hudinfeksjoner eller blodforgiftning. I enkeltdosevaksiner verken trengs eller brukes denne kvikksølvforbindelsen. De aller fleste vaksiner kommer i enkeltdoser hvor alt innholdet injiseres på èn gang og hvor muligheten for bakterieinfeksjon er minimal. De aller fleste vaksiner inneholder dermed ikke konserveringsmiddel. Fordi tiomersal svekker veksten av bakterier, har den aldri blitt tilsatt vaksiner som inneholder levende mikroorganismer slik som MMR- og BCG-vaksinene.

Tiomersal er mye mindre giftig enn andre kvikksølvforbindelser

I tiomersal er kvikksølvet bundet til ett bæremolekyl, slik at bare halvparten utgjør kvikksølv. I tillegg er det av den organiske formen som kalles etylkvikksølv. Etylkvikksølv er en organisk kvikksølvforbindelse som er mye mindre giftig enn kvikksølvforbindelsene metallisk kvikksølv og metylkvikksølv. Dette kan sammenlignes med for eksempel etanol og metanol, to ganske like stoffer rent kjemisk, men med helt ulike effekter i kroppen. Inntak av like mengder av de to væskene kan for methanol være dødelig, mens etanol… tja, gjør deg litt tullete.

At det finnes ulike forbindelser av kvikksølv kan være litt forvirrende og er nok en grunn til mye av misforståelsene rundt vaksiner og kvikksølv, men jeg skal prøve å oppklare litt. Bakterier i miljøet kan omdanne metallisk kvikksølv til en annen kvikksølvforbindelse kalt metylkvikksølv. Metylkvikksølv fra maten, som for eksempel fisk, blir tatt opp, går over i blodet og filtreres ut av kroppen gjennom nyrene. Metylkvikksølv har en halveringstid på 70 dager. Med halveringstid menes tiden det tar før halvparten av forbindelsen er ute av kroppen. Dette gjør at kvikksølvet hoper seg opp i næringskjeden og særlig gamle rovfisker som tunfisk kan inneholde høye nivåer av metylkvikksølv. Mattilsynet gir derfor kostholdsråd og grenseverdier for total mengde kvikksølv av typen metylkvikksølv. Dette kan du lese mer om her. Kvikksølvforbindelser kan ha negative effekter på nervecellene i kroppen, men dette er avhengig av eksponering over lang tid. I motsetning til metylkvikksølv, har etylkvikksølv raskere halveringstid og vil forsvinne ut av kroppen på et par dager. Etylkvikksølv blir aktivt skilt ut av kroppen via tarmen og får dermed en mye kortere halveringstid enn metylkvikksølv.

Den lille mengden av etylkvikksølv som vi fikk i oss med svineinfluensavaksinen i 2009 har dermed forsvunnet ut av kroppen for lenge siden.

Hvor store mengder tiomersal finnes i en flerdosevaksine og kan det være farlig for de minste?

Selv om vi i Norge har gått over til enkeltdoser med vaksiner, så brukes fortsatt flerdosevaksiner i mange land. Mengden kvikksølv i én slik vaksinedose som inneholder tiomersal som konserveringsmiddel er vanligvis på 2,5 µg (mikrogram), men kan inneholde opptil 25 µg. Helsemyndighetene har gjort beregninger som viser at vi gjennomsnittlig får i oss ca 4 µg per dag av kvikksølvformen metylkvikksølv gjennom et vanlig kosthold. De som spiser mye fisk, særlig rovfisk eller ferskvannsfisk, vil få i seg betydelig større mengder av kvikksølv. Amerikanske undersøkelser viser at 170 gram hermetisk tunfisk gjennomsnittlig inneholder 17 µg kvikksølv.

Befolkningsstudier har sett på sammenhenger mellom inntak av kvikksølv i kosten til gravide kvinner og nevrologisk utvikling hos barna deres. Disse studiene har gitt et grunnlag for en maksimumsgrense for inntak av metylkvikksølv. Verdens matvareorganisasjon (FAO) og Verdens helseorganisasjon (WHO) har satt inntaket til å være under 1,6 µg/kg kroppsvekt/uke for i tilstrekkelig grad å beskytte fosteret. Det betyr at en gravid kvinne på 60 kilo bør holde inntak av metylkvikksølv under 96 µg/uke. Det amerikanske miljøverndirektoratet (EPA) har satt en strengere grense på 0,7 µg metylkvikksølv/kg kroppsvekt/uke. Det vil si at en kvinne på 60 kilo bør holde inntak under av metylkvikksølv under 42 µg/uke.

Til sammenligning så var mengden etylkvikksølv per dose i Pandemrix vaksinen på 2,5 µg, og derfor langt under de strengeste anbefalte maksmengdene av metylkvikksølv.

Ingen sammenheng mellom autisme og tiomersalholdige vaksiner

Det er gjort store epidemiologisk studier i flere land, bla Danmark, England og USA for å undersøke om det finnes en sammenheng mellom tiomersalholdige vaksiner og forstyrrelser i utvikling av hjernen og nervesystemet. Disse undersøkelsene viser at det ikke finnes noen sammenheng mellom tiomersalholdige vaksiner og utviklingsforstyrrelser i form av forsinket språkutvikling og autisme. Det er disse resultatene som er grunnlaget for uttalelsene fra både WHO og det europeiske legemiddelkontoret (EMA) om at det er ikke eksisterer en slik sammenheng.

Hensyn til kloden vår

Bruken av tiomersal i vaksiner er blitt redusert av mange land, men det er ikke fordi de er redde for skadevirkninger av tiomersal i mennesker. Derimot ønskes det å ta et globalt miljøhensyn. Selv om analyser her også er basert på metylkvikksølv, er ett føre var prinsipp fint å legge seg på. Flere detaljer om dette kan du finne i denne bloggen fra Saksynt.

Til slutt, i tilfelle noen fortsatt lurer

Årets influensavaksine inneholder ikke kvikksølv, så det er ingen unnskyldning for ikke å ta vaksinen.

Videre lesing:

Statens legemiddelverk: Tiomersal i vaksiner

Saksynt, blogger Gunnar Roland Tjomlid ser nærmere på mengdene av tiomersal i vaksiner

Mattilsynets matportal om kvikksølv I maten. 

WHO sine uttalselse om tiomersal

EMA sine uttalselser om tiomersal

Spre kunnskapen

2 thoughts on “Vaksinemyte #6: Kvikksølv i vaksiner

  1. I fare for å være pirkete og styre vekk fra poenget ; Jeg reagerer på overskriften «Tiomersal er mye mindre giftig enn kvikksølv»
    For 20 år siden påsto man at kvikksølv i vaksiner ikke var giftig. Mengden tilsatt for å øke holdbarhet / virke bakteriedrepende tilsvarte ca 1/14 ? av hva man fikk i seg ved å spise hermetikk. Nå er kvikksølv likevel forbudt og vaksinene tilsettes noe som er mye mindre giftig men litt giftig ?
    Jeg tar vaksiner selv og setter vaksiner og oppfordrer / anbefaler å ta vaksiner mot farlige sykdommer. Håper derfor overskriften er misvisende og feil. Det høres lite tillitsvekkende ut å anbefale vaksiner med tilsetningsstoff som er giftig (selvom det er «mye mindre giftig» og kun farlig for miljøet ?).

    1. Så flott at du spør. Poenget er jo at tiomersal ikke tilsettes vaksiner i dag. Samtidig er det ingen grunn til å si at mengdene brukt i vaksiner tidligere er grunn til bekymring.
      Det er mye vi får i oss/spiser som inneholder stoffer som kan være giftige. Som du også skriver handler det mye om mengder, og om mengden av stoffet vi får i oss er nok til at det gir en negativ effekt. Spiser vi mye fisk, kan dosen av kvikksølv fra fisk være farlig for oss. Dette henger sammen med det andre poenget, som er hvor lenge stoffet forblir i kroppen vår. Blir stoffet lagret i kroppen kan samme mengde gi større skade enn stoff som skilles raskt ut. Tiomersal inneholder etylkvikksølv som ikke har blitt påvist å gi skader hos menneske i de mengdene som ble brukt i vaksiner. Samtidig forsvinner tiomersal ut av kroppen i løpet av ett par dager, som er mye raskere enn kvikksølv (halveringstid på ca 70 dager). Kombinasjonen av det gjør at mengden tiomersal som var brukt i vaksiner ikke er giftig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *