Selv om vaksiner er utviklet for å beskytte mot sykdom kan de, i likhet med andre medisiner, gi bivirkninger. I dette innlegget vil jeg forsøke å belyse misoppfatningene rundt vaksinasjon og alvorlige bivirkninger.

De aller fleste bivirkninger av vaksiner er milde

Først må det understrekes at de fleste bivirkninger av vaksiner er milde! Dette kan f.eks. være lett feber, utslett eller generell sykdomsfølelse. Vi har skrevet om dette flere ganger her på bloggen, men jeg presiserer det igjen:

At man kan føle seg uvel etter vaksinering betyr som oftest bare at vaksinen virker!

Det er kroppen din som mobiliserer immunforsvaret sitt slik at det er klart å beskytte mot kommende infeksjoner.

Det er utfordrende å knytte en medisinsk hendelse til vaksinasjon

Babyer får mange av vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet før de fyller ett år. Det er gjerne også i barnets første leveår at alvorlige sykdommer eller medfødte tilstander oppdages hos barnet. Derfor, ved ren tilfeldighet, kan sykdom hos barn oppdages i samme periode som vaksiner blir gitt. Det er dermed ikke sagt at sykdommen er relatert til vaksinasjon. Utfordringen blir å forstå når en medisinsk hendelse (det vil si en sykdom eller unormal tilstand) er direkte knyttet til en vaksine. Nettopp derfor har vi overvåkningssystemer til å fange opp eventuelle bivirkninger av vaksiner. Folkehelseinstituttet gir årlig ut rapporter som beskriver de ulike overvåkningssystemene. Her rapporteres det også om meldte tilfeller av sykdommene vi vaksinerer mot, hvilke vaksiner som ble brukt og meldte bivirkninger av disse.

I 2018 ble det registrert 413 mistanker om bivirkninger etter administrering av 717.676 vaksinedoser, hvilket tilsvarer ca 1 tilfelle per 2000 doser. De fleste av disse var milde og forbigående. Totalt 67 tilfeller, eller ca 1 per 10.000 doser, ble klassifisert som alvorlige. Disse inkluderer blant annet sykehusopphold grunnet feberkramper, og tilfeller der barn ble innlagt på sykehus over natt til observasjon. Rapportene fra Folkehelseinstituttet er tilgjengelig for alle, og du finner den siste her. På denne måten kan man følge med på effekt og sikkerhet av vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet.

Meslinger og hjernebetennelse

Selv om man ikke kan utelukke at vaksiner i sjeldne tilfeller kan gi alvorlige bivirkninger, er risikoen svært lav sammenlignet med det å faktisk få sykdommen. F.eks. så har det blitt rapportert at ved MMR-vaksinering (meslingvaksinen) kan 1-2 av 1 000 000 utvikle encefalitt (hjernebetennelse) (1,*). Pakningsvedlegget til Priorix (MMR vaksine) oppgir en forekomst så lav som > 1 av 10 millioner vaksinedoser.

Til sammenligning er risikoen for encefalitt ved meslinginfeksjon ca 1-3 per 1000 – altså minimum 1000 ganger høyere enn risikoen ved vaksinering!

Risk/benefit

Hva så når risikoen for å bli smittet av en sykom avtar, og vi kun sitter igjen med risikoen for bivirkninger av vaksinen?

Å vurdere en risiko av en handling (som vaksinering) opp mot dens fordeler har et navn. Vi kaller det for en risk/benefit ratio. Vaksiner har generelt sett vært en overveldende suksesshistorie med beviste direkte (individet er beskyttet) og indirekte (flokkimmunitet) fordeler,  mens risikoen for alvorlige bivirkninger har vist seg å være minimal. Fordi fordelene klart overgår ulempene ved vaksinasjon, betyr dette at risk/benefit ratioen er i favør av vaksinasjon framfor å ikke vaksinere seg.

I tilfeller der vaksinen har utryddet sykdomen så endres derimot risk/benefit ratio. Da sitter vi kun igjen med den lille risikoen for bivirkninger. Dette er årsaken til at vi ikke lenger vaksinerer mot kopper, og at BCG vaksinen mot tuberkulose kun tilbys til risikogrupper.

Avslutningsvis

Bare i tilfelle noen lurte, er det et alternative å la være å vaksinere seg for å minimere muligheten for potensielle alvorlige bivirkninger? Ved å ikke vaksinere seg bytter man bare ut en svært lav risiko (bivirkninger av vaksinen) med en langt høyere risiko (bivirkninger av selve sykdommen). Så nei, friske individer bør ikke la være å vaksinere seg! 

Litteratur

* Det finnes ingen bevis for en statistisk signifikant link mellom MMR vaksinen og encefalitt, det finnes kun kasuistikk (case reports) ( Bester JC. Measles and Measles Vaccination: A Review. JAMA Pediatr. 2016 Dec 1;170(12):1209-1215. doi: 10.1001/jamapediatrics.2016.1787. Review. PubMed PMID: 27695849.)

Skrevet av Louse Bjerkan

Illustrasjonsfoto av vjohns1580 fra Pixabay

Spre kunnskapen

One thought on “Vaksinemyte #3: Vaksiner gir alvorlige bivirkninger

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *