Som vaksineforskere er vi opptatt av hvordan informasjon om vaksiner presenteres på TV, i aviser og på sosiale medier. Ikke minst hvordan vaksineskepsis og feilinformasjon spres. Myter om at vaksiner er farligere enn sykdommene de forhindrer lever videre i beste velgående. Dette på tross av omfattende studier som viser at vaksiner er trygge og effektive.

Usikkerhet og mistro til vaksiner er ikke noe nytt fenomen. I en illustrasjon fra 1802 antydet den britiske karikaturtegneren James Gillray at koppevaksinen, som er basert på kukoppeviruset, ville forvandle folk til kyr.

«The Cow-Pock or the wonderful effects of the new inoculation» av James Gillray (1802)

Nesten 200 år senere (i mai 1980) ble koppeviruset erklært utryddet av verdens helseorganisasjon, og ingen har (så vidt vi vet) blitt forvandlet til kyr.

I Norge følger de aller fleste barn det anbefalte vaksinasjonsprogrammet. I 2018 var vaksinedekningen blandt 2 åringer på 96%. Dette er svært gode tall, og viktig for å opprettholde flokkimmunitet. Likevel har vi sett fallende vaksinedekning enkelte steder. Dette kan igjen føre til utbrudd av sykdommer som kikhoste og meslinger. Til nå har det heldigvis vært snakk om få tilfeller, som har vært geografisk avgrenset.

Ser en litt utenfor Norges grenser så har det vært en enorm økning av meslinger de siste årene. I Frankrike ble det registrert over 2913 tilfeller av meslinger i 2018, inkludert 3 dødsfall som følge av sykdommen. I Italia ble det registret 2517 tilfeller (7 dødsfall), mens det i Hellas ble registrert 2293 (2 dødsfall)*. Med økt mobilitet mellom land og kontinenter så kommer Norge til å være mer utsatt for denne typen infeksjonssykdommer fremover. Det er derfor viktig at vi opprettholder en høy vaksinasjonsgrad for å forhindre at disse sykdommene kommer tilbake.

Ved å starte denne bloggen ønsker vi å formidle forskningsbasert informasjon om vaksiner og vaksineutvikling. Vi vil gjøre dette på en måte alle kan forstå, slik at en ikke trenger en vitenskapelig bakgrunn for å kunne lese innleggene.

Vi har en rekke temaer vi vil ta for oss, deriblant:

  • Hvordan ulike vaksiner fungerer
  • Vaksinehistore (hvordan ble de første vaksinene utviklet)
  • Vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet
  • anti-vaksine myter
  • Ny vaksineforskning

Håpet er at denne bloggen kan bli en resurs for de som søker etter mer informasjon om vaksiner og vaksineutvikling.

Vi gleder oss til å dele mer med dere i tiden som kommer. Det er også mulig å følge oss på twitter og facebook.

* Antall meslingetilfeller hentet fra European Center for Disease Prevention and Control.


Spre kunnskapen

2 thoughts on “Vaksineforskere starter blogg

  1. Tusen takk skal du ha! Jo flere som sprer budskapet jo bedre.

    Veldig bra innlegg on faren for bivirkninger etter meslinger kontra MMR. Det er alt for få kontrafaktiske gryteunderlag i verden 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *