• Doktorgrad i Immunologi fra Universitetet i Oslo fra 2018
  • Jobber som vaksineforsker ved Rikshospitalet

Faglige interesser

Utvikling av influensavaksiner. Dagens influensavaksiner mot sesonginfluensa er mellom 10-40% effektive. I tillegg kan sjeldne utbrudd av pandemisk influensa komme uten forvarsel, og da har vi i dag ingen fullgode vaksiner som kan beskytte befolkningen. Utviklingen av ny vaksineteknologi som kan løse disse problemene er viktig og en del av arbeidet jeg gjør i min forskning.

I tillegg til forskning er det viktig at legemidler som utvikles på universiteter kan nå frem og hjelpe folk. En viktig oppgave for forskere er derfor å kunne se kommersielle potensialer i forskningsresultatene og være med på å drive innovasjon av legemidler. En av mine interesser er helseinnovasjon og entreprenørskap. 

Spre kunnskapen