• Jeg er Cand. Scient i molekylær biologi fra Institutt for biologi, Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo
  • PhD i immunologi ved Institutt for patologi, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.
  • Jeg jobber som forsker ved Klinikk for laboratoriemedisin/avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Oslo universitetssykehus.

Faglige interesser

Mitt hovedfokus er å gjøre vaksinene bedre til å lage gode antistoffresponser mot mikrober som gir sykdom. Antistoffer er særlig viktig for beskyttelse mot influensa men også andre infeksjonssykdommer. Innfallsporten er å bruke molekylær biologi til å designe vaksiner som testes i musemodeller. På denne måten kan vi forstå mer om hvordan vaksinene virker og hva som trengs for gode immunresponser. Kunnskapen om hvordan vi kan stimulere immunsystemet på best mulig måte bruker vi også for andre sykdommer som malaria og kreft. Målet er å lage trygge og effektive vaksiner for mennesker.

Spre kunnskapen