Vaksinepodden
Vaksinepodden
Episode 28 - Immunsupprimerte, covid-19 og vaksinasjon
/

Covid-19 pandemien har vært en ekstra belastning for immunsupprimerte pasienter, som for eksempel transplantasjonspasienter og personer med revmatiske sykdommer. Ikke bare er disse pasientenegruppene ekstra utsatt for alvorlig covid-19 sykdom, men de kan også respondere dårligere på vaksinering. I Eposide 28 snakker vi med Professor Ludvig Munthe fra Avdeling for Immunologi ved UiO om effekten av vaksinering i immunsupprimerte, risiko for alvorlig sykdom, omikron og nye behandlinger. Medvirkende er som vanlig Gunnveig Grødeland og Even Fossum.

Teknisk produksjon er ved Morten Skoglund ved Seksjon for medisinsk informatikk. Innspillingsdato var 4 mars 2022.

Abonner på Vaksinepodden:

4 thoughts on “Episode 28 – Immunsupprimerte, covid-19 og vaksinasjon

 1. Er det mulig med seponering av immunsup behandling hos revmapasienter under vaksinering?

  1. Hei,
   Takk for spørsmål. For enkelte immundempende medikamenter kan det være aktuelt å endre tidspunkt for behandling slik at den negative effekten på vaksineresponsen blir minst mulig. Da må en eventuell positiv effekt på immunresponsen veies opp mot risiko for sykdomsforverring, og det er derfor en vurdering som må tas av behandlende lege.
   Vennlig hilsen
   Even Fossum

 2. Hei. Du nevner at det er mulig at den generelle risikogruppen vil trenge 1 oppfrisknings vaksine årlig, men det gjenstår 3-4 skritt før transplanterte er der. Kan du si noe mere om dette?

  1. Hei,

   Takk for spørsmål.

   Her er det fortsatt mye vi ikke vet, men det har kommet data som viser at rundt 60% av de vaksinerte får dannet antistoffer etter 3 doser. For T celle responser så ligger andel på rund 70% etter 3 doser. Flere studier ser nå på effekten av en fjerde eller femte dose, og om andelen som responderer økes ytterligere. Sannsynligvis vil majoriteten av transplantasjonspasientene ha fått dannet responser etter 3 eller 4 doser. Personlig så skulle jeg gjerne sett ha flere studier som sammenligner responser fra ulike covid-19 vaksiner i immunsupprimerte, i tilfelle en vaksine bør benyttes fremfor en annen.

   For de som har respondert så vil nok nivåene av antistoffer avta frem mot høsten, mens nivå av T celler vil være forholdsvis stabile. For denne gruppen vil sannsynligvis en oppfriskningsdose på høsten gi økte responser, og bidra til bedre beskyttelse mot sykdom utover vinteren. Hvorvidt denne gruppen trenger mer enn en oppfriskningsdose er uklart, men det kan godt være at en dose er nok.

   For de som fortsatt ikke har respondert etter 3 eller 4 doser så er det vanskeligere å se for seg hva som blir løsningen. På sikt tenker jeg at det vil komme vaksiner som er bedre optimalisert for transplantasjonspasienter og andre på immundempende medikamenter, f.eks. ved at vaksinene tilsettes noen form for adjuvans.

   I tillegg tror jeg behovet for ytterligere vaksinering vil være avhengig av hvilken virusvariant som dominer til høsten. Hvis viruset forsetter å utvikle seg i en retning som gir mildere sykdom, så er det ikke sikkert at behovet for vaksinering er like stort.

   Vennlig hilsen

   Even

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *