Takket være effektive medikamenter så har HIV-smittede som starter behandling tidlig omtrent lik forventet levetid som HIV negative personer. Likevel…

<