• Sivilingeniør i Industriell kjemi og bioteknologi fra Fakultet for naturvitenskap og teknologi, NTNU
  • Doktorgrad i molekylær medisin, Det medisinske fakultetet, NTNU
  • Forsker på kreftvaksiner ved Rikshospitalet

Helt siden doktorgraden har jeg forsket på myelomatose (beinmargskreft). Dette er en uhelbredelig krefttype som først og fremst rammer den eldre delen av befolkningen. Siden 2019 har jeg fokusert på kreftvaksiner rettet mot nettopp myelomceller. For øyeblikket prøver jeg å finne ut hva som kjennetegner myelomcellene, og hvordan vi kan bruke disse kjennetegnene til å utvikle vaksiner mot kreftcellene. Det overordna målet er å utvikle persontilpassede vaksiner som kan brukes på myelomatosepasienter.

Spre kunnskapen