• Bachelorgrad i teknisk vitenskap fra Danmarks Tekniske Universitet (2003-2007).
  • Mastergrad i bioteknologi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (2007-2009).
  • Doktorgrad i immunologi og cellebiologi fra Universitetet i Oslo (2014).
  • Har jobbet som vaksineforsker ved Rikshospitalet siden 2015.

Faglige interesser

Min forskning utnytter en bestemt strategi for utvikling av en vaksine mot malaria. Denne strategien går ut på at man målstyrer deler av malariaparasitten mot bestemte immunceller i kroppen kalt vokterceller. På denne måten kan man øke effektiviteten av vaksinen og dermed få bedre beskyttelse mot sykdommen. Malariaparasitten er en svært kompleks organisme og tross flere tiår med stor forskningsinnsats gjenstår det fortsatt å finne en god nok vaksine. På globalt nivå tar malaria mellom 0,4 – 0,5 millioner liv per år, og særlig utsatt er barn under 5 år. Det haster dermed å få på plass en effektiv vaksine mot malaria.

Spre kunnskapen