SARS-CoV-2 er navnet på viruset som gir sykdommen Covid-19. Opphavet til dette viruset har vært gjenstand for mye spekulasjon. Enkelte har påstått at SARS-CoV-2 er menneskeskapt, og et resultat genetisk manipulering utført i laboratoriet. Påstanden står i kontrast til den mer allment aksepterte hypotesen om at viruset har oppstått naturlig, og har smittet over fra flaggermus til mennesker. Men hvorfor tror de fleste forskere som jobber med SARS-CoV-2 på den «naturlige» forklaringen fremfor den «menneskeskapte» forklaringen? I dette innlegget skal jeg forklare hvordan virus kan endres i laboratoriet, samt oppsummere hva vi nå vet om opphavet til SARS-CoV-2.

Virus smitter regelmessig fra dyr til mennesker 

Zoonose er betegnelsen på virus, bakterier eller andre infeksjonssykdommer som smitter fra dyr over til mennesker. Mange av virusene vi finner i mennesker har på et eller annet tidspunkt hoppet over fra dyr til mennesker. Meslingeviruset antas å stamme fra kvegpestviruset som smittet kveg og bøffel, mens HIV stammer fra et virus som til vanlig smitter sjimpanser. I tillegg har vi influensavirus som har smittet fra svin eller fugl til mennesker ved flere anledninger.

Flaggermus har vært bærere av flere dødelige virus som har smittet over til mennesker. I 2013 ble en 18 måneder gammel gutt i Guinea smittet med Ebolaviruset av en type mikro-flaggermus, hvilket antas å være starten på Ebola-epidemien som tok livet av over 11.000 mennesker i Vest-Afrika i perioden 2013-2016. Det første SARS viruset stammet sannsynligvis fra hesteskoneser flaggermus, og tok livet av 800 mennesker i 2003.

Opphavet til SARS-CoV-2

Med dagens teknologi er det enkelt å analysere arvemateriale til virus eller andre mikroorganismer. Ved hjelp av internasjonale databaser kan nyoppdagede virus raskt sammenlignes med tidligere kjente virus. Vi kan dermed få en god forståelse av hvordan virus er beslektet med hverandre, og hvor nye virus stammer fra.

Kartlegging av arvematerialet til SARS-CoV-2 har vist at viruset er svært likt koronavirus som smitter flaggermus. Den nærmeste kjente slektningen av SARS-CoV-2 er et koronavirus med navn RaTG13, som også ble isolert fra hesteskoneser flaggermus i Yunnan provinsen i Kina i 2013. I tillegg har SARS-CoV-2 enkelte genetiske likheter med koronvirus fra skjelldyr (pangolin), hvilket gav opphav til hypotesen om at viruset har smittet mellom flaggermus og skjelldyr – før det smittet over til menneske (mer om det senere). Hvorvidt smitte til menneske har skjedd via flaggermus, skjelldyr eller et annet dyr er fortsatt uklart. Vi vet heller ikke hvilke koronavirus som har gitt opphav til SARS-CoV-2. Mangelen på informasjon har bidratt til spekulasjoner om at viruset har et kunstig opphav.

Kan SARS-CoV-2 ha blitt bearbeidet i et laboratorium før det smittet over til mennesker? For å svare på det spørsmålet må vi se litt på hvordan det er mulig å endre på virus.

Genetisk manipulasjon av virus

Arvematerialet, eller genomet, inneholder virusets gener. Hvor mange gener kommer an på viruset. Rabiesvirus har kun 5 gener, mens koppevirus og enkelte herpesvirus har hundrevis av gener. SARS-CoV-2 viruset har 26 gener. Genene beskriver hvordan de ulike virusproteinene er sammensatt. En enkel sammenligning er å se på genene som en bruksanvisning fra IKEA, mens proteinene er det endelige produktet. Altså Billy-bokhylla.

Virusforskere verden over jobber med genetisk manipulasjon av ulike typer virus, deriblant HIV, influensavirus, herpesvirus og koronavirus. Ved å endre på bestemte gener i et virus, kan vi få en bedre forståelse av hvilke oppgaver disse genene (og dermed proteinene) har under en infeksjon. Vi kan for eksempel fjerne et gen fra et virus, for å se om akkurat dette genet er viktig for at viruset skal kunne smitte effektivt. Eller så kan vi fjerne et gen, og deretter sette inn et nytt gen fra et annet virus. Ebolavaksinen Ervebo ble lagd på denne måten ved å fjerne et gen fra et ufarlig virus som smitter hest og kyr, og deretter sette inn genet som koder for overflateproteinet fra Ebola. På den måten kunne vaksinen gi immunresponser mot Ebola, uten å forårsake alvorlig sykdom. Det er også mulig å erstatte et gen med en endret variant av det opprinnelige genet. For eksempel for å påvirke hvilke arter et virus kan smitte. Kan SARS-CoV-2 ha blitt endret via lignende metoder for å bedre smitte mennesker?

Når virusgener endres med genetiske «klipp-og-lim» teknikker vil det vanligvis etterlates spor i arvematerialet som er lett gjenkjennelige. Slike spor er ikke funnet i SARS-CoV-2, så det dermed er ingenting som tyder på at denne type manipulering har blitt utført på SARS-CoV-2.

Målrettet evolusjon av virus

Det finnes andre måter å endre virusgener på som ikke vil etterlate klare genetiske spor. Ved å dyrke virus i celler i et laboratorium, så vil viruset over tid tilpasse seg slik at det mer effektivt smitter cellene. Tilpasningen skjer gjennom endringer (mutasjoner) i genene. Siden endringene i utgangspunktet er tilfeldige så vil enkelte mutasjoner ha en negativ innvirkning på virusets evne til å smitte, mens andre mutasjoner vil ha en positiv effekt. Over tid vil virusene som mer effektivt smitter cellene bli dominerende. Dette er naturlig utvikling (evolusjon) som er fremskyndet i laboratoriet. Kan SARS-CoV-2 da ha oppstått ved å dyrke koronavirus fra flaggermus (for eksempel det nært beslektede RaTG13 viruset) i menneskeceller for å gjøre viruset mer smittsomt for mennesker?

I motsetning til «klipp-og-lim» manipulering, så er det vanskelig å utelukke at SARS-CoV-2 viruset kan ha blitt dyrket i et laboratorium. Derimot kan vi si noe om sannsynlig opphav til SARS-CoV-2 ved å sammenligne arvematerialet med nært beslektede koronavirus. En nylig publisert studie har sett nærmere på slektskapet mellom nettopp SARS-CoV-2, RaTG13 og andre kjente koronavirus fra flaggermus.

SARS-CoV-2 har utviklet seg i flaggermus

Det oppstår kontinuerlig nye mutasjoner i arvematerialet til virus. HIV viruset muterer fort, hvilket er en av grunnene til at det er vanskelig å lage en effektiv HIV-vaksine. Koronavirus tilegner seg mutasjoner langt saktere. Hvis vi vet hvor ofte det oppstår nye mutasjoner, så kan vi ved å sammenligne arvematerialet til to beslektede virus bergene når de skilte lag – når hadde de to virusene et felles «stamvirus» om du vil.

Ved å basere seg på hvor raskt andre koronavirus i mennesker muterer, så har forskere beregnet at SARS-CoV-2 og flaggermusviruset RaTG13 hadde et felles stamvirus for 40-70 år siden. Resultatene viser dermed at SARS-CoV-2 ikke stammer fra RaTG13, men at de to virusene har utviklet seg parallelt i flere tiår. Etter videre sammenligning med arvematerialet fra andre kjente koronavirus konkluder forskerne at SARS-CoV-2 har utviklet seg naturlig i flaggermus. Det er dermed ingenting som tyder på at SARS-CoV-2 har blitt manipulert eller endret i særlig grad i et laboratorium. Kan da SARS-CoV-2 ha blitt isolert fra flaggermus og deretter sluppet ut fra et laboratorium ved et uhell?

Dette er et scenario som igjen er veldig vanskelig å utelukke, men per i dag har vi ikke noe bevis for at SARS-CoV-2 har sluppet ut ved et uhell. Det er også viktig å være klar over at koronasmitte fra flaggermus til menneske ikke er en unik hendelse. De fleste koronavirus som gir mild forkjølelse i menneske antas å stamme fra flaggermus. I tillegg har vi sannsynligvis mange tilfeller der virus smitter fra flaggermus til menneske, uten at det gir særlig sykdom eller at viruset smitter videre mellom mennesker.

Mange SARS-lignende koronavirus i flaggermus

En ny studie (som enda ikke har gjennomgått fagfellevurdering) har undersøkt forekomsten av koronavirus i flaggermus. Ved å ta prøver fra flaggermus fra ulike kinesiske regioner identifiserte forskerne 630 nye typer koronavirus, deriblant 97 nye SARS-lignende virus. Hvor mange av disse virusene som potensielt kan smitte til mennesker uklart, men analyse av blodprøver fra mennesker som bor i nærheten av flaggermushuler har vist at rundt 3% hadde antistoffer mot koronavirus som sannsynligvis har stammet fra flaggermus. Studiene viser dermed at det finnes mange SARS-lignende koronavirus i flaggermus, og at smitte over til mennesker forekommer jevnlig. For å forebygge fremtidige koronaviruspandemier trenger vi derfor en bedre forståelse av hvordan koronavirus smitter fra flaggermus til mennekse ( f.eks. gjennom direkte kontakt eller kontakt med avføring), samt systemer for å tidlig identifisere koronavirus som begynner å smitte mellom mennesker.


Covid-19 pandemien har i skrivende stund ført til over 700.000 dødsfall på verdensbasis. Det er viktig å avklare hvor viruset stammer fra, så hvis det finnes data på at SARS-CoV-2 er manipulert så må de offentliggjøres i sin helhet. Løst baserte påstander og spekulasjoner er derimot med å ta oppmerksomheten bort fra langt viktigere spørsmål. Hvordan stopper vi denne pandemien, og hva kan vi gjøre for å forhindre fremtidige pandemier?

Skrevet av Even Fossum

Illustrasjonsbilde er tatt av Angeles Balaguer fra Pixabay

Referanser:

Evolutionary origins of the SARS-CoV-2 sarbecovirus lineage responsible for the COVID-19 pandemic

Origin and cross-species transmission of bat coronaviruses in China

A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin

The proximal origin of SARS-CoV-2

Zoonotic origins of human coronaviruses

The Origin of COVID-19 and Why It Matters

Spre kunnskapen

6 thoughts on “Hvor kommer SARS-CoV-2 viruset fra?

 1. Hei.
  Takk for god og interessant informasjon om SARS-CoV-2. Jeg har også lyttet til alle podcastene på «Vaksinebloggen» med stor interesse.
  Men noen venner har gjort meg oppmerksom på en som heter Dr. David Martin, som har kommet med en del spesielle uttalelser om Corona-viruset:

  https://odysee.com/@Jadu200:7/A-manufactured-illusion.-Dr-David-Martin-with-Reiner-Fuellmich-9-7-21:e

  https://www.bitchute.com/video/WCV5ZkFF8k4e/

  Dr. David Martin snakker ut om unntakstilstanden (technocracy.news)

  Kjenner dere til denne Dr. David Martin? Er hans påstander riktige?
  Jeg lurer på om dere vet noe om dette, og om dere kan si noe om det han kommer med er riktig.
  Blant annet så er, ifølge hans påstander, SARS-CoV-2 menneskeskapt.
  NB! Jeg er selv vaksinert med to doser, og oppfordrer andre til å gjøre det samme. Men jeg får problemer med å argumentere for, når jeg blir møtt med argumenter fra uttalelsene til Dr. Martin.

  Mvh.
  Arnfinn Mygland

  1. Hei Arnfinn,

   Takk for hyggelig tilbakemelding!

   Jeg har hørt på intervjuet med Dr. David Martin, og alt fra starten er det klart at mye av det han påstår er direkte feil. Pantentene han viser til omhandler ikke SARS-CoV-2, men andre koronavirus. Hovedsakelig viser han til patenter som omhandler det første SARS viruset som sirkulerte i 2002-2003. Så det er ingenting i patentene Dr. Martin viser til som tilsier at SARS-CoV-2 er menneskapt.

   Koronavirus ble først beskrevet i mennesker på slutten av 60-tallet, og har blitt forsket på siden da. At vi i det hele tatt har klart å lage effektive vaksiner mot SARS-CoV-2 såpass raskt er nettopp på grunn av tiår med forskning på koranavirus (og lignende virus), og på nye vaksineteknologier.

   For en grundigere gjennomgang av påstandene til Dr. David Martin så kan jeg anbefale blogginnlegget til Gunnar Tjomlid:

   https://tjomlid.com/2021/07/13/susanne-heart-gar-fullblods-konspi/

   Vennlig hilsen

   Even

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *