Visste du at det finnes mange forskjellige typer influensa? Influensavirus som smitter mellom mennesker kalles sesonginfluensa, ettersom vi smittes med viruset hver vinter. Det finnes også mange andre typer influensavirus der ute, slik som svineinfluensa, fugleinfluensa, selinfluensa, og flaggermusinfluensa. Det er enkelte av disse virusene som kan forårsake influensapandemi.

For de fleste av oss handler influensa hovedsakelig om en ufrivillig uke med feber hjemme på sofaen i løpet av vinteren. Det er vanligvis verken spesielt farlig eller bekymringsverdig. Grunnen til at fleste som opplever å bli smittet med influensa ikke blir alvorlig syke er fordi immunforsvaret klarer å fjerne virus i tide, før det kan utvikle seg så langt at det blir en alvorlig infeksjon. For individer med et normalt og friskt immunforsvar, er derfor en influensainfeksjon vanligvis ikke alvorlig. For de med redusert immunforsvar kan derimot influensa bli alvorlig. Dette gjelder blant annet unge barn, eldre, og pasienter med enkelte kroniske sykdommer. Derfor anbefales årlig influensavaksine for disse gruppene.

Beskyttelse fra tidligere infeksjoner

Nøkkelen til beskyttelsen immunforsvaret gir, ligger i hukommelsen immunforsvaret har fra tidligere infeksjoner med influensa. Influensavirus som smitter mellom mennesker denne vinteren, ligner i stor grad på det virus som smittet oss forrige vinter. Det er likevel noen små endringer som gjør at årets influensavirus ikke er helt likt fjorårets. Immunforsvaret kan dermed kjenne igjen deler av viruset, men ikke alt. Derfor blir du syk, men ikke nødvendigvis alvorlig syk. Influensavirus som endrer seg litt og litt hver vinter kalles for sesonginfluensa.

Hva skjer så dersom det oppstår et helt nytt influensavirus, som ikke ligner på noe vi har vært utsatt for i tidligere sesonger? Immunforsvaret vil ikke kjenne igjen viruset, og vil derfor bruke lang tid på å starte og tilpasse immunresponsen som kan gi deg beskyttelse. Det startes et kappløp mellom viruset som infiserer celler i kroppen din og ditt eget immunforsvar. I dette tilfellet har viruset et godt forsprang. Dette kan føre til at du blir alvorlig syk av influensa, selv om du ellers er frisk og har et godt immunforsvar.

Slike nye influensavirus kalles for pandemisk influensa. En pandemi er en infeksjonssykdom som rammer mennesker over hele verden. Pandemisk influensa er altså influensavirus som kan smitte veldig mange mennesker – siden viruset er helt nytt og få av oss er immune. Historisk skjer dette omtrent 3 ganger hvert århundre. Sist dette skjedde var i 2009, da vi opplevde svineinfluensapandemien.  Et nytt spørsmål dukker nå opp; hvor kommer de nye influensavirusene fra?

Pandemisk influensa stammer fra svin eller fugl

Svaret på dette er nesten alltid gris eller fugl, altså svineinfluensa eller fugleinfluensa. Alle influensavirus finnes naturlig i sjøfugler, bortsett fra to typer influensa som nylig ble oppdaget i flaggermus, altså flaggermusinfluensa. På samme måte som vi mennesker lever med mange bakterier i kroppen som ikke er skadelige for oss, lever sjøfugler med influensavirus i kroppen uten at fuglene blir syke av det. Dermed kan de i spre influensavirus til andre dyr og mennesker. De fleste mennesker er sjelden i nærkontakt med ville sjøfugler og smittefaren er derfor liten. Dermot hender det at ville fugler kan smitte gårdsdyr slik som fugl eller gris vi mennesker har for matproduksjon. Disse dyrene har vi tett kontakt med i gårdsdrift, som øker sjansen for videre smitte til menneske. Disse virusene er da helt nye og ukjente for vårt immunforsvar. Slik kan det altså oppstå utbrudd av pandemisk influensa som spres fort og kan gi alvorlig sykdom i hele befolkningen.

Den årlige sesonginfuensaen har sitt opphav fra andre mennesker, og viruset endrer seg lite fra sesong til sesong. Mange vil ha opparbeidet seg en viss beskyttelse mot viruset fra tidligere infeksjoner. Pandemisk influensa stammer gjerne fra andre arter, som fugl eller svin, og viruset er veldig forskjellig fra sesonginfluensa. Svært få er beskyttet mot viruset, og mange fler blir derfor smittet og syke.

På samme måte som vi mennesker kan smittes av nye virus fra andre dyr, kan også vi smitte andre dyr med vår sesonginfluensa. Det finnes for eksempel en type influensavirus som har sirkulert i sel siden 1980-tallet. Mest sannsynlig stammer dette viruset fra mennesker. En stakkars sel kom altså for nær en person med influensa, som gjorde at viruset kunne smitte og dermed oppsto altså selinfluensa.

Når kommer neste influensapandemi?

Det er nesten helt tilfeldig hvilke nye influensavirus som klarer å finne veien til mennesker. I årene i forkant av svineinfluensaen i 2009 snakket forskningsmiljøet om et farlig fugleinfluensavirus de trodde kunne skape den neste influensapandemien. I 2009 ble altså forskningsmiljøene overrasket da svineinfluensapandemien brøt ut. Det viser seg altså at naturen er sjefen, og det er veldig vanskelig å forutsi hvilket virus som kan skape det neste store utbruddet, eller når det kommer til å skje.

Pandemisk influensa og vaksiner

Utbrudd av pandemisk influensa er altså nesten umulig å forutsi. Dette skaper store utfordringer for utvikling av vaksiner. Alle vaksiner mot influensa må i dag lages i god tid før et utbrudd. Det betyr at influensavaksinen for vinteren 2019/2020 er allerede i startfasen og vaksinen vil produseres i løpet av sommeren. Vi har derfor ingen ferdige vaksiner mot utbrudd av pandemisk influensa. Utvikling av vaksiner mot pandemisk influensa er noe jeg jobber med i min forskning, og jeg kommer til å skrive mer om slike vaksiner og utfordringen rundt pandemier i kommende innlegg.

Illustration photo – kelly-sikkema-516850-unsplash

Videre lesning:

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensapandemier/hva-er-en-pandemi/ – Hva er en pandemi, FHI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9696833 – Artikkel om hvordan gris kan spille en sentral rolle i utviklingen av influensavirus med pandemisk potensiale.

Spre kunnskapen

3 thoughts on “Hva er en influensapandemi?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *