• Seniorforsker og leder for forskningsgruppen Influensa og adaptiv immunitet, Immunologisk institutt, Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus
  • Nestleder i K.G. Jebsensenter for forskning på influensavaksiner
  • Doktorgrad i immunologi og vaksinologi fra 2013
  • Har etter doktorgraden arbeidet som vaksineforsker ved Universitetet i Oslo og ved Oslo Universitetssykehus
  • Fulbright Scholar i 2017 ved The Scripps Research Institute, San Diego, USA

Faglige interesser

Dagens vaksiner har reddet utallige liv, og representerer et av de største fremskrittene i moderne medisin. Likevel er det slik at dagens vaksineformater ikke kan gi tilstrekkelig beskyttelse mot mange av de nyere virusene og bakteriene som vi i dag står overfor. HIV-virus varierer så mye at vi ikke klarer å lage en vaksine som kan holde tritt, og virus som Hepatitt C har utviklet metoder for å «lure» immunsystemet vårt til ikke å blokkere dem.

Jeg arbeider med utvikling av nye vaksinekonsepter som kan gi bred beskyttelse mot virus som muterer mye, og som kan produseres raskt den dagen vi står overfor en pandemisk trussel. Det viruset som mest sannsynlig vil utgjøre den neste pandemiske trusselen er influensa, og samtidig er influensaviruset så variabelt at det er vanskelig å lage gode vaksiner. Influensaviruset er derfor en god modell for utvikling av nye vaksinetyper mot mange av de virusene som eksisterende vaksineformater ikke fungerer godt mot, og derfor også hovedfokuset for forskningen min.

Spre kunnskapen