For oss i vaksinebloggen.no har 2019 vært et spennende år. Siden oppstarten i april har vi lagt ut 27 innlegg om vaksiner og vaksineforskning. Vi har vært innom temaer som influensa, kopper vaksinemyter, HIV og barnevaksiner. Til sammen har 22 forskere fra både Oslo og Bergen bidratt med innlegg. Fortsatt er det mye vi ønsker å skrive om, så vi ser frem til fortsettelsen nå som vi er i gang med 2020.

Vi vil likvel starte året med å se tilbake på noen av de vaksinerelaterte nyhetene fra 2019. Enkelte nyheter har fått mye mediedekning, mens andre har kanskje ikke fått den oppmerksomheten de fortjener. Vi har selv skrevet om noen av forskningsartiklene, mens andre får vi komme tilbake til i løpet av det nye året. Her er vår helt subjektive liste over forskningsnyheter som fanget vår oppmerksomhet i 2019. Presentert i en tilfeldig rekkefølge.

1. Effektiviteten av HPV vaksinen

Årlig diagnostiseres rundt 350 norske kvinner med livmorhalskreft. Flere studier offentliggjort i 2019 undersøkte forekomst av HPV infeksjon og forstadier til livmorhalskreft etter innføring av HPV vaksine (deriblant denne og denne). Resultatet er slående. Blant unge kvinner som har mottatt HPV vaksine så er forstadier av livmorhalskreft redusert med over 80 %. Det vil fortsatt ta tid før vi får se den endelige effekten på antall tilfeller av livmorhalskreft, men resultatene så langt lover svært godt.

2. Godkjennelse av vaksine mot Ebola

I 2019 fikk vi en godkjent vaksine mot ebola. Etter klinisk utprøvning av vaksinen under ebolautbruddet i Vest-Afrika i 2015, har WHO og amerikanske FDA godkjent ebolavaksinen Ervebo. I løpet av den pågående epidemien i Kongo har over en kvart million mennesker blitt vaksinert, hvilket har begrenset spredningen betraktelig.

3. Meslingeviruset kan slette immunitet mot andre infeksjoner.

To studier offentliggjort på senhøsten 2019 så nærmere på hvordan meslingeviruset kan slette opparbeidet immunitet mot andre infeksjonssykdommer. Studiene viste at mengden antistoff mot en rekke bakterier og virus ble redusert etter gjennomgått meslingeinfeksjon. Vi har dermed fått en bedre forståelse av hvorfor, og ikke minst hvordan, MMR vaksinen har bidratt til å redusere dødsfall fra andre infeksjonssykdommer.

4. Ny vaksine mot tuberkulose.

Tuberkulose dreper over 1 million mennesker hvert år. Klinisk utprøving av en ny vaksine mot tuberkulose har gitt lovende resultater, og ble offentliggjort under en stor tuberkulosekonferanse i India i oktober. Vaksinen gir ca 50% beskyttelse mot utbrudd av lungetuberkulose hos voksne. En slik reduksjon av lungetuberkulose vil være viktig for å redusere spredning, og vil kunne bidra til en kraftig reduksjon i antall tuberkulosetilfeller på sikt.

5. Rotavirusvaksinen beskytter mot diabetes.

Rotavirusinfeksjon kan være en utløsende faktor for diabetes type 1. I løpet av 2019 har en australsk og en amerikanske studie vist at forekomsten av diabetes type I hos barn falt etter introduksjon av rotavirusvaksinen. Disse studiene viser hvordan introduksjon av en vaksine kan ha positive effekter ut over å beskytte mot selve patogenet i vaksinen, som for eksempel gi beskyttelse mot autoimmun sykdom som diabetes type 1.

6. Utrulling av en vaksine mot malaria.

Hvert år får over 200 millioner mennesker malaria, og av disse dør 500 000 av sykdommen. Flesteparten barn under 5 år. I april i år ble første dose av malariavaksinen RTS,S gitt til et barn i Malawi. Dette var første av 10 millioner doser som skal gis til barn i Malawi, Kenya og Ghana i et prøveprosjekt ledet av WHO. 

7. Mot en universell influensavaksine.

En av de store utfordringene med å lage en effektiv vaksine mot influensa er at viruset kan endre seg fra en sesong til neste. Det er en av grunnene til at influensavaksinen må tas på nytt hvert år. Flere ulike vaksinestrategier er nå under utprøving for å lage en universell influensavaksine som beskytter mot mange ulike influensavarianter. I 2019 ble en av de første kliniske utprøvningen av en universell influensavaksine offentliggjort, mens andre ble igangsatt. Med vellykkede kliniske utprøvinger, er det mulig vi får en universell influensavaksine i løpet av neste tiår.

Oppblomstring av meslinger

Til tross for at det skjedde mye spennende forskning på vaksiner, så var mediebildet i 2019 preget av en oppblomstring av ulike infeksjonssykdommer grunnet lav vaksinedekning. I første halvdel av 2019 var det utbruddet av meslinger i USA (hovedsakelig i New York) som fikk mye oppmerksomhet. På senhøsten var det meslingeutbruddet på Samoa som ble dekket, som resulterte i rundt 5600 meslingetilfeller og 81 dødsfall.  Etter en omfattende vaksinasjonskampanje er utbruddet nå under kontroll.

Meslingeutbruddene i 2019 er en påminnelse på hvor viktig det er å opprettholde høy vaksinasjonsdekning i befolkningen. Både for å beskytte de som vaksineres, og for å oppnå flokkimmunitet for å beskytte de som ikke kan vaksineres.

Vi gleder oss til å dele nye innlegg om vaksiner med dere i tiden som kommer, og ønsker alle et riktig godt nytt år!

Skrevet av Even Fossum

Illustrasjonsbilde av Gerhard Gellinger fra Pixabay

Spre kunnskapen

One thought on “Syv vaksinenyheter som fanget vår oppmerksomhet i 2019

  1. Hei! Jeg skulle veldig gjerne likt å følge med på hva som skjer rundt MV140 vaksinen. Det er svært lite informasjon rundt dette i Norge, kanskje dere kan hjelpe?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *