Rett før jul ble resultatene fra utprøving av en ny vaksine mot tuberkulose offentliggjort i tidsskriftet New England Journal of Medicine. Vaksinen med navn M72/AS01E halverte utbrudd av lungetuberkulose hos voksne og kan vise seg å bli et viktig verktøy for å bekjempe sykdommen.  

Tuberkulose er forårsaket av en bakterie (kalt Mycobacterium tuberculosis), og forbindes stort sett med infeksjon i lunger og kraftig hoste med blodig slim. Andre deler av kroppen kan også rammes. For eksempel kan infeksjon i ryggsøylen resultere i alvorlige misdannelser (potts sykdom), men det er kun lungetuberkulose som smitter mellom mennesker.

Hos de fleste som smittes av tuberkulose vil immunforsvaret klare å kontrollere infeksjonen ved å kapsle inn bakteriene i et granulom, en knutelignende ansamling med immunceller. Dette resulterer i en latent tuberkuloseinfeksjon, der bakteriene kan ligge i «dvale» i flere tiår. For 5-10% av alle latente tuberkuloseinfeksjoner vil bakteriene aktiveres ved en senere anledning, forårsake alvorlig infeksjon og potensielt føre til spredning av sykdommen. Beregninger gjort av verdens helse-organisasjon antyder at rundt 1.7 milliarder mennesker er smittet med latent tuberkulose.  

Tuberkulose i Norge

Tuberkulose var svært vanlig i Norge rundt forrige århundreskifte, og anslås å da ha forårsaket 6000-7000 dødsfall årlig. Sykdommen ble ofte omtalt som tæring, av at den syke mistet vekt eller ble fortært av sykdommen. Selv om tuberkulose rammet alle sosiale lag, var fattige i større byer spesielt utsatt. De bodde ofte svært tett, hvilket økte sannsynligheten for spredning. Fra 1900-tallet og frem mot 1970 avtok forekomsten av tuberkulose kraftig i Norge. Flere faktorer bidro, som tuberkuloseloven av 1900 (som innførte meldeplikt for syke og flytting til tuberkulosehjem), bedre levekår og sanitære forhold, innføring av pålagt BCG-vaksinering og effektive behandlingsregimer med antibiotika. I 2018 ble det registrert 209 tilfeller av tuberkulose i Norge. 

Tilfeller av tuberkulose i Norge fra 1920-2018. Graf hentet fra Folkhelseinstiuttet basert på tall fra Statistisk sentralbyrå, Det sentrale tuberkuloseregister og MSIS.

Fortsatt et enormt problem.

Globalt er tuberkulose den enkeltsykdommen som tar livet av flest mennesker hvert år. Anslagsvis så døde rundt 1.2 millioner mennesker av sykdommen i 2018. I tillegg døde ca 250.000 HIV smittede mennesker av tuberkulose. Det betyr at det dør flere mennesker av tuberkulose hver uke, enn det totale antallet mennesker som har dødd av Ebola fra 1976 og frem til i dag (Se illustrasjon).

Antall dødsfall fra tuberkulose (2018), influensa (årlig gjennomsnitt 2002-2011), meslinger (2017), Ebola (totalt januar 2020) og SARS (totalt).

Poenget med denne illustrasjonen er ikke å ufarliggjøre andre sykdommer. Det finnes gode grunner for å prioritere Ebola, og for å ta den pågående 2019-nCoV epidemien på alvor. Jeg ønsker heller å illustrere hvor stort problem tuberkulose fortsetter å være. Det er tross alt lett å glemme sykdommer som ikke utgjør noen stor fare for oss selv.

Hva med BCG vaksinen?

Bacille Calmette Guérin (BCG) er en svekket variant av en bakterie som vanligvis smitter kyr (Mycobacterium bovis), men som også kan smitte over til menneske. Likheten mellom tuberkulosebakterien og BCG-bakterien er så høy at vaksinering med BCG beskytter mot tuberkulose. På samme måte som kukopper ble brukt til å vaksinere mot kopper.

I Norge har sannsynligvis alle som er over 25 år fått BCG vaksinen. Frem til 2008/2009 ble vaksinen gitt til 14 åringer (i det som var 8. klasse) som en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Selv husker jeg det gikk rykter om hvor vond BCG vaksinen var. Det ble også sagt at man måtte man ta vaksinen på nytt hvis man fikk slag på armen etter at vaksinen var satt. Ikke overraskende gikk det da sport i å slå hverandre på armen, uten at noen måtte ta vaksinen på nytt av den grunn. I Norge i dag gis BCG vaksinen kun til barn som er spesielt utsatt for smitte. Hovedsakelig gjelder dette barn med mor eller far fra områder der tuberkulose er utbredt.

BCG vaksinen å gis vanligvis i løpet av første leveår i områder med høy forekomst av tuberkulose. Vaksinen da beskytter mot alvorlig sykdom i barndommen. Problemet er at beskyttelsen avtar over tid, og at man igjen kan bli mottakelig for smitte senere i livet. Gjentatt vaksinering med BCG har heller ikke forlenget beskyttelsen, og forhindrer ikke utbrudd av lungetuberkulose hos voksne med latent infeksjon. Det forskes derfor mye på utvikling av nye vaksiner som kan supplere BCG vaksinen, og forlenge beskyttelse mot sykdom hos voksne.

Den nye tuberkulosevaksinen

Det er her den nye vaksinen M72/AS01E kan komme til å spille en viktig rolle. Vaksinen består av to proteiner fra tuberkulosebakterien som har vist å gi sterke immunresponser i mennesker. To doser med M72/AS01E vaksinen halverte forekomsten av lungetuberkulose hos voksne mennesker med latent infeksjon. Vaksinen kan dermed redusere behovet for å behandle mennesker med utbrudd av lungetuberkulose, hvilket kan være svært kostnadskrevende. I tillegg vil vaksinen kunne forhindre videre smitte av bakterien på grunn av færre tilfeller av lungetuberkulose. WHO har anslått at en vaksine som halverer risiko for lungetuberkulose hos voksne med latent infeksjon i 2 år, sammen med andre tiltak, vil kunne være avgjørende i kampen mot tuberkulose. M72/AS01E vaksinen viste 54% beskyttelse etter 2 år, og 49,7% beskyttelse etter 3 år. Altså innenfor WHO sin målsetning.

Det er viktig å påpeke at det vil være nødvendig med mer omfattende utprøvning av M72/AS01E vaksinen før den eventuelt kan tas i bruk. I den forbindelse har nå Bill & Melinda Gates Medical Research Institute tatt over videre klinisk utprøving vaksinen.

Skrevet av Even Fossum

Illustrasjonsbilde er tatt av WikiImages fra Pixabay

Spre kunnskapen

6 thoughts on “En ny vaksine mot tuberkulose

  1. Hei,

   Ved sykdom så bør vaksinering vurderes i samråd med fastlege og evt. lege som gir behandling. Generelt så anbefales det at man venter med å ta vaksine til man er frisk. Ikke nødvendigvis fordi vaksinen utgjør en risiko, men for at vaksinen skal gi best mulig beskyttelse.

   Vennlig hilsen

   Even

 1. Kan vaksine mot Covid19 aktivere latent tuberkulose? Bør pasienter med latent tuberkulose derfor avstå fra covidvaksine?

  1. Hei,

   Nei, det er ingenting som tyder på at covid-19 vaksinene kan aktivere latent tuberkulose. Derimot så er det flere som har argumentert for at covid-19 sykdom kan aktivere TB, så vaksinen er et lant tryggere alternativ.

   Vennlig hilsen

   Even

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *