En video der den tidligere AIDS forskeren Judy Mikovits hevder Covid-19 pandemien er forårsaket av forurensede vaksiner har fått mye oppmerksomhet på nett. Denne påstanden er feil, bare for å få det ut av verden. Dette er heller ikke første gang Mikovits er ute og sprer feilinformasjon om vaksiner. I dette innlegget tenkte jeg å si litt om bakgrunnen for påstandene hennes.  

SARS-CoV-2/Covid-19 myter

Vi har til nå valgt å ikke skrive om konspirasjonsteorier og myter rundt SARS-CoV-2 og den pågående Covid-19 pandemien. Vår fokus har heller vært å formidle det vi vet om SARS-CoV-2 viruset, immunitet, testing og vaksineutvikling. Nettsteder som Faktisk.no har også gjort en fantastisk jobb med slå ned mange av de tvilsomme påstandene som spres om Covid-19, inkludert:

Men etter å sett intervjuet med Judy Mikovits i «Plandemic» følte jeg for å skrive litt om hvordan hun gikk fra fremtreende forsker til nærmest en frontfigur i antivaksinebevegelsen.

Et virus som forårsaker ME

Jeg kom først over Mikovits sin forskning i 2009 da jeg skulle presentere en artkkelen med tittelen «Detection of an Infectious Retrovirus, XMRV, in Blood Cells of Patients with Chronic Fatigue Syndrome» på et artikkelseminar. Mikovits og kolleger hadde gjennomført en studie der de så økt forekomst av et musevirus (kalt XMRV) i blod fra pasienter med kronisk utmattelsessyndrom (ME). Studien ble publisert i det svært anerkjente tidsskriftet Science, og fikk naturlig nok mye oppmerksomhet da den ble offentliggjort. Her hadde Mikovits og kolleger tross alt identifisert en mulig årsak til ME! Siden XMRV var et retrovirus i samme familie som HIV, ble medikamenter mot HIV enkelte steder tatt i bruk for å behandle ME.

I Science artikkelen ble XMRV viruset identifisert i 67% av blodprøvene fra ME pasienter, mens under 4% av blodprøvene fra friske pasienter inneholdt virus. At en studie viser en økt forekomst av et bestemt virus hos en pasientgruppe, betyr ikke nødvendigvis at viruset forårsaker sykdommen. Det er også en mulighet at sykdommen gjør pasientene ekstra mottakelige for viruset. Men denne typen resultater peker på en mulig sammenheng, og gir et godt grunnlag for videre forskning. I en pressemelding datert 8 oktober 2009 hevdet også Mikovits at de kunne identifisere antistoffer mot XMRV i 95% av ME pasientene, etter videre optimalisering av metodene sine.

Resultater som ikke lot seg reprodusere

Selv om studien ble mottatt med stor interesse, så var mange avventende på om resultatene lot seg reprodusere. XMRV var ikke det første viruset som hadde blitt koblet til ME. Det ble også stilt spørsmål til hvor nøyaktige analysene var. Flere laboratorier, inkludert labben der Mikovits jobbet, gikk derfor sammen om å gjennomføre en mer kontrollert studie der prøvene ble blindet, slik at forskerne ikke visste hvilke blodprøver som kom fra friske personer og hvilke som kom fra personer med ME. Først etter at prøvene var analysert skulle fasiten avsløres. Studien viste at det ikke var noen sammenheng mellom ME og XMRV. Videre analyser har vist at XMRV viruset stammet fra musecellelinjer som er brukt i laboratoriet, at de positive prøvene fra ME pasienter rett og slett var en forurensing som hadde oppstått i laboratoriet. Artikkelen i Science ble derfor trukket tilbake.

Men Mikovits stod på sitt og fortsatt å fremme koblingen mellom ME og XMRV til tross for at resultatene viste noe annet. Hun havnet etter hvert også i konflikt med ledelsen ved Whittemore Peterson Institute (WPI) der hun jobbet, og fikk sparken i slutten av september 2011. Det hele toppet seg da hun ble arrestert i november 2011, etter å ha blitt anklaget for å ha stjålet en laptop og labbøker fra sin tidligere arbeidsgiver. Hun tilbrakte 5 dager i fengsel før siktelsene ble frafalt.

Frontfigur for antivaksinebevegelsen

I senere tid har Mikovits fremmet påstander om at ikke bare ME, men også sykdommer som autisme og kreft er forårsaket av XMRV og andre retrovirus fra dyr. Hvordan blir man så smittet av slike virus kan man spørre seg? Jo, gjennom vaksiner. Hun har via ulike vaksinekritiske nettsider hevdet at en betydelig andel av alle vaksiner er forurenset med retrovirus, hvilket har resultert i millioner av dødsfall. En påstand hun også kommer med i «Plandemic» filmen. I tilfelle noen faktisk skulle lure, så er det ikke funnet XMRV i vaksiner.

Nå om Covid-19 pandemien

I etterkant av Covid-19 har Mikovits på nytt sett sitt snitt til å fremme sine påstander. Denne gangen er det koronavirus fra dyr som forurenser vaksinene og som har ført til Covid-19 pandemien. Således er intervjuet i «Plandemic» filmen er en slags videreføring av alle de tvilsomme påstandene som hun har kommet med tidlgere. I tillegg til å komme med mange av de samme mytene som Faktisk.no alt har sett på, så påstår hun at:

«Influensavaksinen gjøre deg mer mottakelig for Covid-19» – Det er feil.

«Forurensende vaksiner dreper millioner av mennesker» – Det er feil.

«Bruk av munnbind aktiverer virus inni deg og gjør deg syk» – det er bare tull.

«Plandemic» filmen fremstiller Judy Mikovits som en banebrytende forsker som oppdaget sannheter myndigheter og «big pharma» ikke tålte. Det stemmer ikke. Mikovits publiserte en studie der hun koblet XMRV til ME, en observasjon som viste seg å være feil. Hun fikk god mulighet til å bekrefte sine observasjoner i en kontrollert studie, noe hun ikke klarte. I etterkant har hun begynt å spre feilinformasjon om forurensede vaksiner som fører til sykdommer og pandemier, noe som igjen ikke stemmer.

Hvis du er interesert i mer informasjon så har factcheck.org og Faktisk.no publisert en grundigere gjennomgang av videoen.

Skrevet av Even Fossum

Bildet er tatt av Tumisu fra Pixabay

Videre lesning:

Snopes – Was a Scientist Jailed After Discovering a Deadly Virus Delivered Through Vaccines?

Factcheck sin gjennomgang av Plandemic videoen

Faktisk.no sin gjennomgang av Plandemic videoen

Spre kunnskapen

5 thoughts on “Det er ingen «Plandemi»

 1. Jeg hadde håpet å lese noe mer objektivt når det gjelder Plandemic. Jeg mener ikke at alt som Mikovic hevder er sant. Men når du skriver hva som er sant/usant, hva slags kilder har du og hvordan kan du vite at det er sannheten? After all.. its USA that can twist their stories so skillfully and make it appear that its the truth even when its not. Igjen- jeg er usikker på om jeg tror på det som hun sier, men hvordan kan du stole på informasjonen som du har fått og hevde at alt som hun som ekspert mener ikke stemmer?

 2. Jeg har prøvd å ta med lenker til kilder der det har vært mulig. Generelt så gjentar hun mange påstandene som alt har blitt tilbakevist av sider som faktisk.no og factcheck.org.

  Et av problemene med Plandemic filmen er at det gis inntrykk av at Mikovits sin artikkel fra 2009 ble bevisst undergravet eller ikke tatt seriøst. Som jeg skriver så fikk artikkelen veldig mye oppmerksomhet da den kom ut. Artikkelen var tross alt publisert i en av de mest anerkjente vitenskapelige tidsskriftene i verden (Science). Det var derfor mange som prøve å reprodusere resultatene, men som ikke klarte det. Etter hvert ble konklusjonen at de opprinnelige observasjonene ikke var riktige. Først etter 2 år ble artikkelen trukket tilbake, da selv ikke Mikovits sin lab klarte å reprodusere resultatene. Jeg syntes dette var viktig å få frem, da det ikke nevnes i Plandemic filmen.

 3. Vær så snill å ikke len dere på faktisk.no. De pusher kun politisk korrekt propaganda. Det blir ikke noe mer sant bare fordi de kaller seg faktisk.no. Og ikke vg.no, som er de som står bak faktisk.no.

  Influenza vaccination and respiratory virus interference among Department of Defense personnel during the 2017–2018 influenza season
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X19313647
  Receiving influenza vaccination may increase the risk of other respiratory viruses, a phenomenon known as virus interference … Vaccine derived virus interference was significantly associated with coronavirus and human metapneumovirus

 4. Du är fake och Judy är äkta
  Vem är du ? Vad är din utbildning? Dina kunskap?
  Herregud Judy har 30 år erfarenhet inom vaksine förskning
  Och du har ?
  Lol. Du är fake news och sluta sprida skit saker om Judy
  Du är älskar msm och fake news

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *