Verdens helseorganisasjon (WHO) godkjente nylig en vaksine mot Ebola, hvilket innebærer at den anses som effektiv og trygg i henhold til WHO sine retningslinjer. Det vil gjøre det enklere å beskytte mennesker i utsatte områder, og raskt distribuere vaksine ved fremtidige utbrudd.

Den nye Ebolavaksinen med navn Ervebo ble først uttestet under Ebolaepidemien i Vest-Afrika i 2014-2015. I løpet av den pågående epidemien i Kongo har over en kvart million mennesker blitt vaksinert, hvilket har begrenset spredningen betraktelig.

Litt om Ebola

De første tilfellene av Ebolasykdom kjenner vi fra byene Nzara i Sør-Sudan (den gang Sudan) og Yambuku i Kongo (den gang Zaire) fra 1976. Tradisjonen tro, så har viruset har fått navnet sitt fra området der det først ble identifisert. I dette tilfellet Ebolaelven som ligger nær Yambuku. Det ble raskt klart at det var snakk om en ny og svært dødelig sykdom. Til sammen omkom over 70% av de smittede i disse første utbruddene. Alt i løpet av 1976 klarte forskere å identifisere Ebolaviruset i blod fra en smittet kvinne.  

Ebola har fått mye oppmerksomhet i media, til tross for relativt få og begrensede utbrudd. Hver uke tar tuberkulose flere liv enn det totalt har dødd mennesker av Ebolasykdom fra 1976 og frem til i dag. Hvorfor fremstår da Ebola som en spesielt skremmende sykdom? Litt av forklaringen ligger nok i sykdomsforløpet. Ebola har høy dødelighet, og dreper raskt. Smittede personer omkommer gjerne en til to uker etter de første sykdomstegnene. I tillegg har symptomer som indre og ytre blødninger blitt fremhevet på film og i medier. Sykdommen smitter lett via kroppsvæsker, og inntil nylig har vi ikke hatt noen effektiv behandling eller vaksine mot sykdommen. Det har derfor vært en reell frykt for at viruset skulle spre seg på det afrikanske kontinentet.

Utprøving av Ebolavaksinen

Det største utbruddet av Ebola til nå var i Vest-Afrika fra 2014 til 2016. Totalt ble 28.616 personer smittet i løpet av epidemien, og 11.310 mennesker døde. Første smittetilfelle antas å være en 18 måneder gammel gutt i Guinea som kan ha blitt smittet av en flaggermus i desember 2013. Sykdommen spredde seg til Liberia og Sierra Leone sommeren 2014, og antall smittede var på topp fra september 2014 til januar 2015.

Klinisk utprøvning av Ervebo vakasinen kom i gang våren 2015 i Guinea, der blant annet Folkehelseinstituttet deltok aktivt og Norges Forskningsråd bidro med finansiering. Utprøvingen ble utført i form av ringvaksinering, som betyr at omgangskretsen til en smittet person blir vaksinert. På den måten får de som har størst risiko for å bli smittet tilgang på vaksinen. Resultatene viste at vaksinen gav full beskyttelse mot Ebolasykdom, som har bidratt til at Ervebo nå er godkjent av WHO.

Effekten av WHO godkjennelse

For å oppnå en WHO-godkjennelse, trengs omfattende dokumentasjon som viser at en vaksine er effektiv og trygg. Et godkjentstempel fra WHO gjør det derfor enklere for nasjonale helsemyndigheter og ta Ervebo i bruk. Dermed kan helsearbeidere og andre som kan komme i kontakt med Ebolaviruset vaksineres på forhånd. Ved tidligere utbrudd har spesielt leger og sykepleiere vært utsatt for Ebolasykdom, hvilket kan få alvorlige ringvirkninger på det generell helsetilbudet i affekterte land (les mer på epidemi.no).

Godkjennelse fra WHO innebærer også at organisasjoner som GAVI, som jobber med å gjøre vaksiner tilgjengelig rundt i verden, kan kjøpe og lagre vaksiner for rask distribuering ved fremtidige utbrudd.

Hvordan har man så laget en effektiv vaksine mot Ebola?

En kimær vaksine

Ebolavaksinen Ervebo ble utviklet under det noe mer kompliserte navnet rVSV∆G-ZEBOV-GP. I navnet ligger en forklaring på vaksinens kimære opphav – at den består av deler fra to ulike virus.

VSV står for Vesikulært Stomatittvirus, som er et virus som i hovedsak smitter hester, kyr og gris. Viruset kan også smitte mennesker, uten at det medfører sykdom. På overflaten av VSV-viruset sitter vanligvis et protein (kalt G) som har til oppgave å binde til cellene som viruset skal infisere. Den greske bokstaven markere at G proteinet er fjernet fra VSV-viruset – altså ∆G. I vaksinen er G erstattet med overflate proteinet fra Zaire typen av Ebolavirus, kalt GP (derav ZEBOV-GP, se illustrasjon).

rVSV∆G-ZEBOV-GP (Ervebo) består av vesikulært stomatittvirus der proteinet G er erstattet med GP fra Ebola

Ervebo vaksinen består av levende vaksinevirus, som vil gi en mild infeksjon. Siden VSV viruset ikke er spesielt godt tilpasset mennesker, vil Ervebo vaksinen raskt bli fjernet av immunforsvaret vårt og det vil bli dannet immunresponser mot overflate proteinet GP fra Ebola. Den vaksinerte personen får dermed immunitet mot Ebola.

Bedre forberedt på nye utbrudd

Siden Ebolaviruset fortsetter å sirkulere i ville dyr, vil vi få utbrudd med jevne mellomrom. Med en godkjent Ebolavaksine, og nye medikamenter som reduserer dødelighet hos smittede personer, er derimot forutsetningen for å begrense spredning lagt bedre i dag enn ved tidligere utbrudd.

Skrevet av Even Fossum

Resultatene fra den kliniske utprøvingen av Ervebo vaksinen ble publisert i tidsskriftet The Lancet.

Ønsker du å lese med om Ebola så anbefaler jeg bloggen epidemi.no der Preben Aavitsland har samlet mye informasjon, og skrevet en rekke innlegg om spesielt epidemien i 2014-2016.  

Illustrasjonsbildet er tatt med et elektronmikroskop av Cynthia Goldsmith.

Spre kunnskapen

4 thoughts on “Den første godkjente vaksinen mot Ebola.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *