Rett før jul ble resultatene fra utprøving av en ny vaksine mot tuberkulose offentliggjort i tidsskriftet New England Journal of Medicine. Vaksinen med navn M72/AS01E halverte utbrudd av lungetuberkulose hos voksne og kan vise seg å bli et viktig verktøy…