Polio er en farlig sykdom som nesten er utryddet i verden etter at vi fikk poliovaksine på 50-tallet. Målet er…