Siri Aastedatter Sakyaa, Stian Fossa, Inger Sandliea , Ardi Voetsc and  Jan Terje Andersena,b,d University of Osloa, Oslo University Hospitalb,…