Konvensjonelle vaksiner har beskyttet millioner av mennesker mot sykdommer som, for eksempel, meslinger, polio og difteri. Imidlertid står vi nå overfor flere virus og bakterier hvor de konvensjonelle vaksinene kommer til kort, og nye vaksinetyper må utvikles. Konvensjonelle vaksiner består…