Dette innlegget ble skrevet 28.02.20 basert på informasjonen tilgjengelig da. Tiltak beskrevet her gjelder fremdeles, men for oppdatert tallmateriale henviser…

<