Covid-19 vaksinene som til nå er godkjent i Norge har vist seg å være svært effektive til å beskytte mot sykdom. Derimot er det er fortsatt usikkert i hvilken grad de hindrer spredning av SARS-CoV-2 viruset. Kunnskapshullet utnyttes av enkelte for å hevde at vaksinene ikke hindrer smittespredning, og derfor ikke vil kunne stoppe pandemien. Foreløpige data tyder imidlertid på at covid-19 vaksinene også vil begrense smittespredning.

 «Absence of evidence is not evidence of absence»

Et viktig prinsipp innen forskning er at effekt, eller fravær av effekt, av en behandling må dokumenteres. Covid-19 vaksinene som nå settes i overarmen på nordmenn er vist å gi 95% beskyttelse mot symptomatisk sykdom. Effektiviteten er dokumentert gjennom kliniske utprøvninger der titusener har fått vaksine eller placebo i form av saltvannsløsning, og deretter er antall tilfeller av covid-19 i de to gruppene sammenlignet. Studiene har vist at covid-19 vaksinene forhindrer 19 av 20 sykdomstilfeller.

I hvilken grad vaksinene hindrer spredning av SARS-CoV-2 viruset er fortsatt uklart. Det betyr ikke at vaksinene ikke hindrer smittespredning. Her trengs det rett og slett mer data for å trekke en endelig konklusjon. Vi kan likevel si litt om hvor sannsynlig det er at vaksinen hindrer smittespredning.

Resultater fra dyreforsøk

SARS-CoV-2 formerer seg hovedsakelig i celler i luftveiene våre. En smittet person kan ha store mengder virus i øvre del av luftveiene som spres ut fra nese og munn i form av små dråper når personen hoster eller nyser, snakker eller bare puster tungt. Hvor smittsom en person er avhenger av mengden viruspartikler i de øvre luftveiene. Mer virus – mer smittsom. Når forskere skal undersøke hvorvidt en vaksine hindrer smitte kan man derfor måle hvor mye virus en vaksinert person har i nesen, og sammenligne med en som ikke er vaksinert. Forutsatt at begge er eksponert for viruset.

Eksperimenter som utsetter mennesker for SARS-CoV-2 smitte er risikable, og har til nå ikke blitt gjennomført (selv om de har blitt foreslått). Det er derfor mer vanlig å gjennomføre slike eksperimenter i dyremodeller. Slike studier har vist at både Pfizer/BioNtech og Moderna sine mRNA vaksiner raskt reduserer mengden virus i luftveiene hos vaksinerte rhesusaper. Resultatene antyder dermed at vaksinene vil forhindre smittespredning.

Hva med mennesker?

De kliniske utprøvningene av covid-19 vaksiner har i hovedsak fokusert på beskyttelse mot symptomatisk sykdom. Studiene har likevel gitt informasjon om andre effekter av vaksinene, som for eksempel at vaksinene beskytter mot alvorlig sykdom. Under utprøvingen av AstraZeneca sin vaksine ble deltakerene også spurt om å ta ukentlig prøver fra nese og hals, som deretter ble analysert for tilstedeværelse av SARS-CoV-2 virus. Formålet med prøvene var å se om vaksinen beskyttet mot asymptomatisk smitte, og dermed reduserte mengden med virus hos vaksinerte (altså hindrer smittespredning). Ved den mest effektive doseringen reduserte vaksinen andelen positive prøver med nærmere 60%. Hvis færre personer har virus i de øvre luftveiene vil vi sannsynligvis se redusert smittespredning.

Her er det viktig å påpeke at spørsmålet om smittespredning ikke er et ja/nei spørsmål. Vaksinene vil neppe blokkere all smittespredning, men det trenger de heller ikke gjøre. Ved å korte ned perioden en vaksinert har virus i luftveiene, og ved å forhindre symptomer som hoste og nysing, så kan vaksinene redusere smittespredning.

Mange må vaksineres før vi ser effekt på spredning

Vi er bare i starten av vaksineutrullingen i Norge. Så langt har covid-19 vaksiner blitt prioritert til de som er mest utsatt for alvorlig sykdom og død, i tillegg til kritisk helsepersonell. For å se om vaksinene hindrer smittespredning og gir flokkimmunitet må en betydelig andel av befolkningen vaksineres. I skrivende stund er kun ca 1% av nordmenn vaksinert mot covid-19, så det vil ta tid før vi har tilstrekkelig med data på smittespredning etter vaksinering. Det vil derfor være nyttig å se hvordan pandemien vil utvikle seg i land med høy vaksinedekning.

Israel har til nå vaksinert godt over 35% av befolkningen med første dose av Pfizer vaksinen. For personer over 70 år er andelen oppe i over 80%. Hvor effektivt vaksinen beskytter befolkingen, og i hvilken grad vaksinen hindrer spredning av covid-19 vil bli synlig i løpet av de nærmeste ukene.


Konklusjon

Vi vet fortsatt ikke i hvilken grad covid-19 vaksinene begrenser smittespredning. Tilgjengelig data antyder imidlertid at vaksinene vil ha en effekt. Det er viktig å poengtere at det primære målet med vaksinering er å hindre sykdom og død, hvilket vaksinene gjør svært effektivt. Så selv om effekten på smittespredning skulle vise seg å være begrenset, så vil nytteverdien av vaksinene være overveldenede.

Skrevet av Even Fossum

Bildet er tatt av Tumisu fra Pixabay

Spre kunnskapen

16 thoughts on “Beskytter covid-19 vaksinene mot smittespredning?

 1. Hei, du er det gjort noen vurderinger av MIS-C hos barn etter covid infeksjon, og om denne immunresponsen kan oppstå hos barn etter vaksine? Evt, noen som vet noe mer om dette?

  1. Hei,

   I Norge er det er det kun rapportert om noen få tilfeller av MIS-C, mens det i Sverige er snakk om over 100 tilfeller. De fleste blir heldigvis friske med behandlig. Det er ikke rapportert om tilfeller av MIS-C etter vaksinering så vidt jeg vet. Foreløpig er mRNA vaksinene fra Pfizer og Moderna godkjent for bruk i voksne personer. Det gjennomføres nå kliniske utprøvinger av vaksinene i barn, så her vi vil nok få få mer informasjon etterhvert. Når det er sagt så er det fortsatt uklart om vaksinene vil bli anbefalt gitt til barn, selv om de blir godkjent.

  1. Hei,

   Vi tror at vaksinene også vil kunne ha effekt mot de nye virusvariantene, men her foreligger det ikke så mye data enda. Det har blitt rapportert at serum fra vaksinerte er litt dårligere til å blokkere virus med mutasjoner som finnes i den Sør-Afrikanske og Brasilianske varianten. Reduksjonen er såpass liten at det ikke trenger å ha noe innvirkning på beskyttelse mot sykdom. Vaksinerte vil også ha T celler og andre antistoffer som kan bidra til beskyttelse, og som ikke er påvirket av mutasjonene.

   Even

 2. Problemet er nok snarere nå at mange hevder at vaksinen gir steriliserende immunitet. Noe som ikke er belegg for enda.

 3. Det er altså en generell sammenheng mellom virusmengde i kroppen, alvorlighetsgrad av den virale sykdommen, og smittsomhet. Personer som har mild til moderat sykdom holder seg som regel hjemme, og er godt innforstått med at de i nærkontakt med andre er en høyrisiko smittekilde.

  Er det generelt riktig å si at infiserte asymptomatiske personer (for influensavirus og SARS-2) har så lav virusmengde at de i svært LITEN grad vil være infeksiøse? Her er det ikke et enten/eller, men en skala.

 4. Men problemet er at den vaksinen vi får i Norge, ble utviklet og solgt av et investeringsfond. En svenske og noen amerikanere så en mulighet til å tjene 1000 milliarder dollar. Og jeg tar ingenting som ble utviklet av et inversteringsfond. Bare tanken er latterlig. Så lykke til, dere som er dumme nok å la dere bli infisert med inversteringsfond-vaksine som ingen vet noe særlig om. Jeg hadde heller stukket en rusten gaffel i mitt eget øye enn å nærme meg den vaksinen.

  1. Takk for at du bidrar i kampen mot viruset. Om du er forsiktig en stund til, vil du likevel oppnå beskyttelse ved at vi andre tar støyten og lar oss vaksinere, og dermed stopper spredning.

   1. Nå er vi i september 2022. Synes du at vaksinen stadig har vært effektiv ved den massevaksineringen som har vært i Norge ?

 5. Er 80 år, frisk uten underliggende sykdommer og skal vaksineres nå. Min hustru er 53 år og blir derfor ikke vaksinert før i mai, juni. Er det slik at jeg etter vaksinasjon kan smitte min hustru? Dette hører vi fra andre. Ganske uforståelig da jeg jo er helt frisk. Hun er svært engstelig. Hva gjør vi?

  1. Hei,

   Nei, du er ikke smittsom etter vaksinering. Sannsynligvis er du også godt beskyttet mot smitte, om du skulle komme i kontakt med viruset. Det er derfor lite sannsynlig at du vil kunne smitte andre. Anbefalingen fra FHI er likevel at man fortsetter å følge gjeldene smittevernstiltak, selv om man er vaksinert. Det er fordi man ikke kan garantere at hver enkelt vaksinerte personer er fullt ut beskyttet, og da er det bedre å fortsette og være forsiktig inntil nok personer er vaksinert og smitten i samfunnet avtar.

   Vennlig hilsen

   Even

 6. Hei. Jeg er en kvinne på 54 år og har ikke fått noen vaksine enda. Jeg er litt usikker på om jeg skal ta den. Har hørt om folk som har fått blodpropp , problemer med hjerte etter vaksinen. Noen sier man vil dø innen et år etter vaksinen. De henviser til informasjon hvis man går inn på agenda 2130. Kjenner du noe til dette? Hva er din anbefaling? Kan man stole 100% på vaksinen?

  1. Hei Linda,

   Takk for kommentar.

   Når det gjelder bivirkninger etter mRNA vaksinene (Pfizer og Moderna) som settes i Norge i dag, så er de stort sett milde og forbigående. Jeg fikk min første dose med Pfizer vaksinen sist torsdag, og var øm i armen i et par dager. Ut over det så kjente jeg ikke så mye til vaksineringen. Enkelte opplever også noe feber og kaldsvette, men den typen reaksjoner er mer vanlig etter andre dose.

   Tilfellene av alvorlig blodpropp og blødninger som har blitt mye omtalt i media har vært på grunn av AstraZeneca vaksinen. Den vaksinen baserer seg på en litt annen teknologi. Studier har ikke vist noen økning i blodpropp etter bruk av Pfizer/Moderna vaksinen. Det er nylig rapportert enkelte tilfeller av hjertebetennelse etter vaksinering, hovedsakelig hos menn under 30 år. Det er fortsatt uklart om disse tilfellene har noe med vaksinen å gjøre, og de tilfellene det er snakk om har stort sett vært milde og forbigående.

   Her kan du høre hva hjertelege Wasim Zahid har å si om tilfellen av hjertebetennelse.

   https://www.youtube.com/watch?v=4kMIdGraU1I

   Vi kan med veldig stor sikkerhet si at man ikke kommer til å dø på grunn av vaksinen innen et år. De første utprøvningene av mRNA vaksinene ble startet på våren 2020, så for over et år siden. Her er det ikke rapportert om dødsfall på grunn av vaksinen. All informasjon vi har tilgjengelig tyder på at mRNA vaksinen som vi får tilbud om er både trygge og effektive.

   Vennlig hilsen

   Even

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *