• Utdannet lege fra Universitetet i Oslo i 2016.
  • Forsket på utvikling av nye influensavaksiner ved siden av legestudiet (2011-2015).
  • Holder på med en doktorgrad i immunsystemet og vaksineforskning ved Rikshospitalet.

Faglige interesser

Som forsker er jeg opptatt av hvordan man kan beskytte befolkningen mot farlige sykdommer ved hjelp av nye vaksiner. Det fins mange sykdommer som vi i dag ikke har gode vaksiner mot. Noen eksempler er HIV/AIDS, som det ikke fins vaksiner mot, og influensa hvor man må ta vaksinen på nytt hvert år.

Med ny teknologi og kunnskap kommer vi heldigvis hele tiden nærmere å lage vaksiner mot nye sykdommer, og vaksiner som er bedre enn de vi har i dag. I doktorgraden min forsker jeg derfor på å utvikle en ny influensavaksine som kan beskytte mot influensa i flere år etter man har tatt den, uten å vaksineres på nytt hvert år. I tillegg er målet med en slik vaksine å også beskytte mot uventede og farlige influensapandemier, som Spanskesyken (1918) og Svineinfluensaen (2009) er eksempler på. Samtidig forsker jeg også på hvorfor vaksiner virker bedre og dårligere for forskjellige grupper i befolkninger, med mål om å lage bedre vaksiner for alle.

Spre kunnskapen