COVID-19 vaksinedose nr. 1 mill er blitt satt i Norge og det er det grunn til å feire! COVID-19 som…