Flere av de aktuelle vaksinekandidatene mot Covid-19 er basert på arvemateriale, altså gener. Det finnes i hovedsak to ulike varianter…